Predlog odluke o izboru jednog člana Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore

EPA: 548 XXVI
Broj akta: 0-74/18-41
Datum: 08.10.2018
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog odluke o izboru jednog člana Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore

Datum: 08.10.2018.
Broj akta: 00-74/18-41
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Radno tijelo

Odluka

Datum: 19.11.2018.
Broj akta: 00-74/18-41/1
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Radno tijelo