Predlog Zakona o potvrđivanju Zajedničkog protokola o primjeni Bečke konvencije i Pariske konvencije

EPA: 550 XXVI
Broj akta: 15-4/18-1
Datum: 09.10.2018
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog Zakona o potvrđivanju Zajedničkog protokola o primjeni Bečke konvencije i Pariske konvencije

Datum: 09.10.2018.
Broj akta: 15-4/18-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 10.10.2018.
Broj akta: 15-4/18-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj Odbora

Datum: 21.11.2018.
Broj akta: 15-4/18-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 22.11.2018.
Broj akta: 15-4/18-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo