Izvještaj o realizaciji Nacionalnog programa zaštite potrošača (2015-2018) za period jul 2017 - jul 2018. godine

EPA: 551 XXVI
Broj akta: 00-721/18-51
Datum: 11.10.2018
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Izvještaj o realizaciji Nacionalnog programa zaštite potrošača (2015-2018) za period jun 2018 - jul 2018. godine

Datum: 11.10.2018.
Broj akta: 00-72/18-51
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 11.10.2018.
Broj akta: 00-72/18-51/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 08.11.2018.
Broj akta: 00-72/18-51/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 19.12.2018.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Zaključak

Datum: 21.12.2018.
Broj akta: 00-72/18-51/3
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Ostali