Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

EPA: 589 XXVI
Broj akta: 24-3/18-2
Datum: 13.11.2018
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

Datum: 13.11.2018.
Broj akta: 24-3/18-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Jovanka Laličić, Danijel Živković, Ana Nikolić, Petar Ivanović, Andrija Nikolić, Nikola Divanović

Usmjerenje

Datum: 16.11.2018.
Broj akta: 24-3/18-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje Vlade

Datum: 03.12.2018.
Broj akta: 24-3/18-2/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada

Izvještaj

Datum: 26.12.2018.
Broj akta: 24-3/18-2/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 26.12.2018.
Broj akta: 24-3/18-2/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2018.
Broj akta: 24-3/18-2/5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 31.12.2018.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 14.01.2019.
Broj akta: 24-3/185-2/6
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali