Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o radnim odnosima (javne službe) broj 151

EPA: 599 XXVI
Broj akta: 19-2/18-2
Datum: 26.11.2018
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o radnim odnosima (javne službe) broj 151

Datum: 26.11.2018.
Broj akta: 19-2/18-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 27.11.2018.
Broj akta: 19-2/18-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 17.12.2018.
Broj akta: 19-2/18-2/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 24.12.2018.
Broj akta: 19-2/18-2/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 14.01.2019.
Broj akta: 19-2/18-2/4
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali