Izvještaj o mentalnom zdravlju djece u Crnoj Gori

EPA: 601 XXVI
Broj akta: 00-72/18-57
Datum: 28.11.2018
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Usvojen

Dokumenta:

Izvještaj o mentalnom zdravlju djece u Crnoj Gori

Datum: 28.11.2018.
Broj akta: 00-72/18-57
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 03.12.2018.
Broj akta: 00-72/18-57/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj o razmatranju Izvještaja o mentalnom zdravlju djece u Crnoj Gori

Datum: 12.04.2019.
Broj akta: 00-72/18-57/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za ljudska prava i slobode

Zaključak

Datum: 20.06.2019.
Broj akta: 00-72/18-57/3
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 02.07.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali