Predlog zakona o potvrđivanju Amandmana na Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač

EPA: 603 XXVI
Broj akta: 27-2/18-2
Datum: 29.11.2018
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o potvrđivanju Amandmana na Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač

Datum: 29.11.2018.
Broj akta: 27-2/18-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 03.12.2018.
Broj akta: 27-2/18-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 17.12.2018.
Broj akta: 27-2/18-2/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 24.12.2018.
Broj akta: 27-2/18-2/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 31.12.2018.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 14.01.2019.
Broj akta: 27-2/18-2/4
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali