Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

EPA: 610 XXVI
Broj akta: 33/18-7
Datum: 07.12.2018
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

Datum: 07.12.2018.
Broj akta: 33/18-7
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 11.12.2018.
Broj akta: 33/18-7/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

Datum: 17.12.2018.
Broj akta: 33/18-7/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za bezbjednost i odbranu

Mišljenje o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

Datum: 17.12.2018.
Broj akta: 33/18-7/3
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za rodnu ravnopravnost

Mišljenje o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

Datum: 17.12.2018.
Broj akta: 33/18-7/4
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Mišljenje o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

Datum: 17.12.2018.
Broj akta: 33/18-7/5
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Mišljenje o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

Datum: 18.12.2018.
Broj akta: 33/18-7/6
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za ljudska prava i slobode

Mišljenje o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

Datum: 20.12.2018.
Broj akta: 33/18-7/7
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu

Mišljenje o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

Datum: 20.12.2018.
Broj akta: 33/18-7/8
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Ostali
Radno tijelo: Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Mišljenje o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

Datum: 24.12.2018.
Broj akta: 33/18-7/9
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za međunarodne odnose i iseljenike

Mišljenje o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

Datum: 24.12.2018.
Broj akta: 33/18-7/10
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Amandman

Datum: 25.12.2018.
Broj akta: 33/18-7/11
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Branko Čavor, Predrag Sekulić, Genci Nimanbegu, Ervin Ibrahimović, Boris Mugoša

Usmjerenje

Datum: 26.12.2018.
Broj akta: 33/18-7/12
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 26.12.2018.
Broj akta: 33/18-7/13
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Andrija Popović

Izvještaj

Datum: 26.12.2018.
Broj akta: 33/18-7/14
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Zakonodavni odbor

Usmjerenje

Datum: 26.12.2018.
Broj akta: 33/18-7/15
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 26.12.2018.
Broj akta: 33/18-7/16
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Branko Čavor, Predrag Sekulić, Nikola Rakočević

Amandmani

Datum: 26.12.2018.
Broj akta: 33/18-7/17
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Branko Čavor, Predrag Sekulić, Nikola Rakočević, Boris Mugoša

Amandman

Datum: 26.12.2018.
Broj akta: 33/18-7/18
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Branko Čavor, Predrag Sekulić, Nikola Rakočević, Boris Mugoša

Usmjerenje

Datum: 26.12.2018.
Broj akta: 33/18-7/19
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 26.12.2018.
Broj akta: 33/18-7/20
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.12.2018.
Broj akta: 33/18-7/21
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 27.12.2018.
Broj akta: 33/18-7/22
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović, Ranko Krivokapić, Raško Konjević

Usmjerenje

Datum: 27.12.2018.
Broj akta: 33/18-7/23
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.12.2018.
Broj akta: 33/18-7/24
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2018.
Broj akta: 33/18-7/25
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Zaključak Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Datum: 28.12.2018.
Broj akta: 33/18-7/26
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Ukaz o proglašenju zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

Datum: 31.12.2018.
Broj akta: 33/18-7/27
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali

Zaključak

Datum: 31.12.2018.
Broj akta: 33/18-7/28
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 31.12.2018.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali