Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu

EPA: 620 XXVI
Broj akta: 00-72/18-60
Datum: 25.12.2018
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu

Datum: 25.12.2018.
Broj akta: 00-72/18-60
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 27.12.2018.
Broj akta: 00-72/18-60/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.12.2018.
Broj akta: 00-72/18-60/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.12.2018.
Broj akta: 00-72/18-60/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Odluka

Datum: 28.12.2018.
Broj akta: 00-72/18-60/4
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 31.12.2018.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali