Predlog zakona o porezu na nepokretnost

EPA: 619 XXVI
Broj akta: 16-2/18-2
Datum: 25.12.2018
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o porezu na nepokretnost

Datum: 25.12.2018.
Broj akta: 16-2/18-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Marta Šćepanović, Mihailo Anđušić, Jovanka Laličić, Momčilo Martinović, Boris Mugoša

Usmjerenje

Datum: 26.12.2018.
Broj akta: 16-2/18-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.02.2019.
Broj akta: 16-2/18-2/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje Vlade

Datum: 11.03.2019.
Broj akta: 16-2/18-2/4
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada