Izvještaj o kontrolnom saslušanju koordinatora koordinacionog Odbora za praćenje implementacije strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na oblast Konik 2017-2019, Ministra rada i socijalnog staranja, Kemala Purišića

EPA: 621 XXVI
Broj akta: 00-63-8/18-40/2
Datum: 26.12.2018
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta: