Predlog odluke o izboru jednog člana Odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva.

EPA: 624 XXVI
Broj akta: 00-74/18-69
Datum: 27.12.2018
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog odluke o izboru jednog člana Odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva.

Datum: 27.12.2018.
Broj akta: 00-74/18-69
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Radno tijelo

Odluka

Datum: 28.12.2018.
Broj akta: 00-74/18-69/1
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali