Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama

EPA: 625 XXVI
Broj akta: 03-2/18-1
Datum: 28.12.2018
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama

Datum: 28.12.2018.
Broj akta: 03-2/18-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 16.01.2019.
Broj akta: 03-2/18-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 01.02.2019.
Broj akta: 03-2/18-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 13.02.2019.
Broj akta: 03-2/18-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo