Predlog zakona o kozmetičkim proizvodima

EPA: 642 XXVI
Broj akta: 28-2/19-3
Datum: 28.01.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o kozmetičkim proizvodima

Datum: 28.01.2019.
Broj akta: 28-2/19-3
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 01.02.2019.
Broj akta: 28-2/19-3/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 22.02.2019.
Broj akta: 28-2/19-3/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo