Izvještaj o radu Odbora za bezbjednost i odbranu za 2018. godinu

EPA: 644 XXVI
Broj akta: 00-72/19-2
Datum: 01.02.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj o radu Odbora za bezbjednost i odbranu za 2017. godinu

Datum: 01.02.2019.
Broj akta: 00-72/19-2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Poslanik
Radno tijelo: Odbor za bezbjednost i odbranu