Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije

EPA: 647 XXVI
Broj akta: 15-3/19-4
Datum: 05.02.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije

Datum: 05.02.2019.
Broj akta: 15-3/19-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada