Predlog zakona o medicinskim sredstvima

EPA: 650 XXVI
Broj akta: 28-2/19-4
Datum: 07.02.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o medicinskim sredstvima

Datum: 07.02.2019.
Broj akta: 28-2/19-4
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 08.02.2019.
Broj akta: 28-2/19-4/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo