Izvještaj sa kontrolnog saslušanja ministra kulture Aleksandra Bogdanovića, na temu "Zaštita nepokretnih kulturnih dobara u Crnoj Gori"

EPA: 651 XXVI
Broj akta: 00-63-11/19-5/3
Datum: 08.02.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj sa kontrolnog saslušanja ministra kulture Aleksandra Bogdanovića, na temu "Zaštita nepokretnih kulturnih dobara u Crnoj Gori"

Datum: 08.02.2019.
Broj akta: 00-63-11/19-5/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo