Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu ugovora o dugoročnom zakupu i izgradnji, koji se odnosi na " Luštica Development " AD Tivat - projekat Luštica Bay 2018. godinu

EPA: 658 XXVI
Broj akta: 00-72/19-4
Datum: 28.02.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 09.05.2019.
Broj akta: 00-72/19-4/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo