Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta ostrvo "Lastavica" sa tvrđavom "Mamula", Herceg Novi, za 2018. godinu

EPA: 657 XXVI
Broj akta: 00-72/19-3
Datum: 28.02.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 09.05.2019.
Broj akta: 00-72/19-3/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo