Predlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost

EPA: 660 XXVI
Broj akta: 16-3/19-1
Datum: 04.03.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost

Datum: 04.03.2019.
Broj akta: 16-3/19-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović, Džavid Šabović, Ranko Krivokapić, Raško Konjević

Usmjerenje

Datum: 14.03.2019.
Broj akta: 16-3/19-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 16.05.2019.
Broj akta: 16-3/19-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo