Izvještaj o kontrolnom saslušanju Kemala Purišića, ministra rada i socijalnog staranja na temu "Sprovođenje Zakona o zaštiti i zdravlju na radu"

EPA: 661 XXVI
Broj akta: 00-63-12/9-7/2
Datum: 06.03.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj o kontrolnom saslušanju Kemala Purišića, ministra rada i socijalnog staranja na temu "Sprovođenje Zakona o zaštiti i zdravlju na radu"

Datum: 06.03.2019.
Broj akta: 00-63-12/19-7/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje