Izvještaj o realizovanim investicijama shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica, opština Herceg Novi, za period 16.12.2017 - 20.12.2018. godine

EPA: 663 XXVI
Broj akta: 00-72/19-6
Datum: 07.03.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 14.03.2019.
Broj akta: 00-72/19-6/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo