Izvještaj o radu - Komisije za praćenje i kontrolu postupaka privatizacije za 2018. godinu

EPA: 664 XXVI
Broj akta: 00-72/19-7
Datum: 13.03.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj o radu - Komisije za praćenje i kontrolu postupaka privatizacije za 2018. godinu

Datum: 13.03.2019.
Broj akta: 00-72/19-7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo