Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 5"

EPA: 665 XXVI
Broj akta: 00-72/19-89
Datum: 13.03.2019
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 5"

Datum: 13.03.2019.
Broj akta: 00-72/19-8
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 14.03.2019.
Broj akta: 00-72/19-8/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo