Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vojsci Crne Gore

EPA: 667 XXVI
Broj akta: 31-6/19-1
Datum: 18.03.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vojsci Crne Gore

Datum: 18.03.2019.
Broj akta: 31-6/19-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 21.03.2019.
Broj akta: 31-6/19-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 13.05.2019.
Broj akta: 31-6/19-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 14.05.2019.
Broj akta: 31-6/19-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo