Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini

EPA: 668 XXVI
Broj akta: 17-3/19-1
Datum: 21.03.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini

Datum: 21.03.2019.
Broj akta: 17-3/19-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 22.03.2019.
Broj akta: 17-3/19-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 01.04.2019.
Broj akta: 17-3/219-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amadman

Datum: 16.05.2019.
Broj akta: 17-3/19-1/3
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Andrija Popović

Usmjerenje

Datum: 17.05.2019.
Broj akta: 17-3/19-1/4
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje Vlade

Datum: 30.05.2019.
Broj akta: 17-3/19-1/6
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Vlada

Amandman

Datum: 30.05.2019.
Broj akta: 17-3/19-1/5
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Vlada

Izvještaj

Datum: 10.06.2019.
Broj akta: 17-3/19-1/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 10.06.2019.
Broj akta: 17-3/19-1/8
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 10.06.2019.
Broj akta: 17-3/19-1/9
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 20.06.2019.
Broj akta: 17-3/19-1/8
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 20.06.2019.
Broj akta: 17-3/19-1/10
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 02.07.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali