Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2018. godinu

EPA: 670 XXVI
Broj akta: 00-72/19-9
Datum: 25.03.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2018. godinu

Datum: 25.03.2019.
Broj akta: 00-72/19-9
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 09.05.2019.
Broj akta: 00-72/19-9/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 14.05.2019.
Broj akta: 00-72/19-9/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo