Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2018. godinu

EPA: 670 XXVI
Broj akta: 00-72/19-9
Datum: 25.03.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Usvojen

Dokumenta:

Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2018. godinu

Datum: 25.03.2019.
Broj akta: 00-72/19-9
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 09.05.2019.
Broj akta: 00-72/19-9/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 14.05.2019.
Broj akta: 00-72/19-9/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Zaključak

Datum: 20.06.2019.
Broj akta: 00-72/19-9/3
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 02.07.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali