Izvještaj o primjeni Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama u 2018. godini

EPA: 671 XXVI
Broj akta: 00-72/19-10
Datum: 26.03.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj o primjeni Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama u 2018. godini

Datum: 26.03.2019.
Broj akta: 00-72/19-10
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 01.04.2019.
Broj akta: 00-72/19-10/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo