Izvještaj o primjeni Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama u 2018. godini

EPA: 671 XXVI
Broj akta: 00-72/19-10
Datum: 26.03.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Izvještaj o primjeni Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama u 2018. godini

Datum: 26.03.2019.
Broj akta: 00-72/19-10
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 01.04.2019.
Broj akta: 00-72/19-10/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 14.06.2019.
Broj akta: 00-72/19-10/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Zaključak

Datum: 21.06.2019.
Broj akta: 00-72/19-10/3
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 02.07.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali