Izvještaj o radu Agencije za sprječavanje korupcije za 2018. godinu

EPA: 672 XXVI
Broj akta: 00-72/19-11
Datum: 28.03.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj o radu Agencije za sprječavanje korupcije za 2018. godinu

Datum: 28.03.2019.
Broj akta: 00-72/19-11
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Izvještaj

Datum: 10.04.2019.
Broj akta: 00-72/19-11/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 09.05.2019.
Broj akta: 00-72/19-11/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo