Izvještaj o radu Agencije za sprječavanje korupcije za 2018. godinu

EPA: 672 XXVI
Broj akta: 00-72/19-11
Datum: 28.03.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Usvojen

Dokumenta:

Listing glasanja

Datum: 02.07.2014.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Izvještaj o radu Agencije za sprječavanje korupcije za 2018. godinu

Datum: 28.03.2019.
Broj akta: 00-72/19-11
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Izvještaj

Datum: 10.04.2019.
Broj akta: 00-72/19-11/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 09.05.2019.
Broj akta: 00-72/19-11/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Zaključak

Datum: 21.06.2019.
Broj akta: 00-72/19-11/3
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Ostali