Ostavka Asima Dizdarevića na mjesto člana Žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade

EPA: 673 XXVI
Broj akta: 00-74/19-3
Datum: 29.03.2019
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Ostavka Asima Dizdarevića na mjesto člana Žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade

Datum: 29.03.2019.
Broj akta: 00-74/19-3
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali