Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori za 2018. godinu

EPA: 674 XXVI
Broj akta: 00-72/19-12
Datum: 29.03.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori za 2018. godinu

Datum: 29.03.2019.
Broj akta: 00-72/19-12
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 01.04.2019.
Broj akta: 00-72/19-12/1
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 17.05.2019.
Broj akta: 00-72/19-12/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Zaključak

Datum: 21.06.2019.
Broj akta: 00-72/19-12/3
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 02.07.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali