Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori za 2018. godinu

EPA: 674 XXVI
Broj akta: 00-72/19-12
Datum: 29.03.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori za 2018. godinu

Datum: 29.03.2019.
Broj akta: 00-72/19-12
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 01.04.2019.
Broj akta: 00-72/19-12/1
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 17.05.2019.
Broj akta: 00-72/19-12/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo