Godišnji izvještaj o radu sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za 2018. godinu

EPA: 676 XXVI
Broj akta: 00-72/19-14
Datum: 29.03.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Godišnji izvještaj o radu sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za 2018. godinu

Datum: 29.03.2019.
Broj akta: 00-72/19-14
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 01.04.2019.
Broj akta: 00-72/19-14/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo