Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2018. godinu

EPA: 677 XXVI
Broj akta: 00-72/19-15
Datum: 01.04.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Usvojen

Dokumenta:

Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2018. godinu

Datum: 01.04.2019.
Broj akta: 00-72/19-15
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 01.04.2019.
Broj akta: 00-72/19-15/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj o razmatranju Izvještaja o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2018. godinu

Datum: 27.05.2019.
Broj akta: 00-72/19-15/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za ljudska prava i slobode

Zaključak

Datum: 20.06.2019.
Broj akta: 00-72/19-15/3
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 02.07.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali