Izvještaj sa kontrolnog saslušanja dr Sanje Damjanović, ministarke nauke na temu "Ulaganje u nauku u Crnoj Gori: realizovano - planirano

EPA: 679 XXVI
Broj akta: 00-63-11/19-13/1
Datum: 02.04.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj sa kontrolnog saslušanja dr Sanje Damjanović, ministarke nauke na temu "Ulaganje u nauku u Crnoj Gori: realizovano - planirano

Datum: 02.04.2019.
Broj akta: 00-6-11/19-13/1
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo