Godišnji izvještaj o radu Tužilačkog savjeta I Državnog tužilaštva za 2018. godinu

EPA: 678 XXVI
Broj akta: 00-72/19-16
Datum: 01.04.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Godišnji izvještaj o radu Tužilačkog savjeta I Državnog tužilaštva za 2018. godinu

Datum: 01.04.2019.
Broj akta: 00-72/19-16
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 03.04.2019.
Broj akta: 00-72/19-16/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 05.06.2019.
Broj akta: 00-72/19-16/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo