Godišnji izvještaj o radu Tužilačkog savjeta I Državnog tužilaštva za 2018. godinu

EPA: 678 XXVI
Broj akta: 00-72/19-16
Datum: 01.04.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Usvojen

Dokumenta:

Godišnji izvještaj o radu Tužilačkog savjeta I Državnog tužilaštva za 2018. godinu

Datum: 01.04.2019.
Broj akta: 00-72/19-16
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 03.04.2019.
Broj akta: 00-72/19-16/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 05.06.2019.
Broj akta: 00-72/19-16/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Zaključak

Datum: 20.06.2019.
Broj akta: 00-72/19-16/4
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 02.07.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali