Predlog odluke o poništenju tendera za privatizaciju Instituta "dr Simo Milošević", o zaustavljanju davanja koncesije JP "Aerodromi CG" i o zaustavljanju devastacije Crnog jezera u NP "Durmitor"

EPA: 680 XXVI
Broj akta: 00-71/19-1
Datum: 03.04.2019
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: U proceduri

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 08.04.2019.
Broj akta: 00-71/19-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo