Predlog odluke o razrješenju jednog člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

EPA: 681 XXVI
Broj akta: 00-74/19-4
Datum: 04.04.2019
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta: