Predlog odluke o razrješenju jednog člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

EPA: 681 XXVI
Broj akta: 00-74/19-4
Datum: 04.04.2019
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog odluke o razrješenju jednog člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Datum: 04.04.2019.
Broj akta: 00-74/19-4
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Radno tijelo

Odluka

Datum: 24.04.2019.
Broj akta: 00-74/19-4/1
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali