Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji

EPA: 683 XXVI
Broj akta: 00-39/19-1
Datum: 09.04.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji

Datum: 09.04.2019.
Broj akta: 00-39/19-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 11.04.2019.
Broj akta: 00-39/19-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 14.05.2019.
Broj akta: 00-39/19-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 16.05.2019.
Broj akta: 00-39/19-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 27.05.2019.
Broj akta: 00-39/19-1/4
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Draginja Vuksanović

Usmjerenje

Datum: 27.05.2019.
Broj akta: 00-39/19-1/5
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje

Datum: 07.06.2019.
Broj akta: 00-39/19-1/6
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada

Izvještaj

Datum: 10.06.2019.
Broj akta: 00-39/19-1/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 10.06.2019.
Broj akta: 00-39/19-1/8
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 18.06.2019.
Broj akta: 00-39/19-1/9
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali