Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji

EPA: 683 XXVI
Broj akta: 00-39/19-1
Datum: 09.04.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji

Datum: 09.04.2019.
Broj akta: 00-39/19-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 11.04.2019.
Broj akta: 00-39/19-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo