Predlog zakona o načinu upisa brodova, plutajućih objekata i instalacija za proizvodnju ugljovodonika u upisnike i stvarnim pravima na brodovima i instalacijama za proizvodnju ugljovodonika

EPA: 686 XXVI
Broj akta: 14-4/19-2
Datum: 18.04.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 22.04.2019.
Broj akta: 14-4/19-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 23.05.2019.
Broj akta: 14-4/19-/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 27.05.2019.
Broj akta: 14-4/19-2/4
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Draginja Vuksanović

Izvještaj

Datum: 27.05.2019.
Broj akta: 14-4/19-2/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 27.05.2019.
Broj akta: 14-4/19-2/5
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 10.06.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Izvještaj

Datum: 10.06.2019.
Broj akta: 14-4/19-2/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 10.06.2019.
Broj akta: 14-4/19-2/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 18.06.2019.
Broj akta: 14-4/19-2/8
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali