Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2018. godini

EPA: 690 XXVI
Broj akta: 00-72/19-20
Datum: 25.04.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Usvojen

Dokumenta:

Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2018. godini

Datum: 25.04.2019.
Broj akta: 00-72/19-20
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 06.05.2019.
Broj akta: 00-72/19-20/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj o razmatranju Izvještaja o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2018. godini

Datum: 27.05.2019.
Broj akta: 00-72/19-20/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za ljudska prava i slobode

Zaključak

Datum: 20.06.2019.
Broj akta: 00-72/19-20/3
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Ostali