Finansijski izvještaj i izvještaj o radu Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2018. godinu

EPA: 691 XXVI
Broj akta: 00-72/19-21
Datum: 25.04.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Finansijski izvještaj i izvještaj o radu Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2018. godinu

Datum: 25.04.2019.
Broj akta: 00-72/19-21
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 06.05.2019.
Broj akta: 00-72/19-21/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 25.06.2019.
Broj akta: 00-72/19-21/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo