Predlog odluke o obrazovanju Odbora za ispitivanje posljedica NATO bombardovanja 1999. godine na zdravlje građana Crne Gore

EPA: 692 XXVI
Broj akta: 00-71/19-2
Datum: 25.04.2019
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog odluke o obrazovanju Odbora za ispitivanje posljedica NATO bombardovanja 1999. godine na zdravlje građana Crne Gore

Datum: 25.04.2019.
Broj akta: 00-71/19-2
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Janko Vučinić, Aleksandar Damjanović, Anka Vukićević, Goran Danilović, Goran Radonjić

Usmjerenje

Datum: 09.05.2019.
Broj akta: 00-71/19-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.06.2019.
Broj akta: 00-71/19-2/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Obavještenje Posebnog Kluba poslanika

Datum: 27.11.2019.
Broj akta: 00-71/19-2/3
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Aleksandar Damjanović, Anka Vukićević, Goran Danilović, Goran Radonjić, Željka Savković