Predlog zakona izmjenama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću

EPA: 693 XXVI
Broj akta: 23-2/19-1
Datum: 25.04.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona izmjenama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću

Datum: 25.04.2019.
Broj akta: 23-2/19-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 06.05.2019.
Broj akta: 23-2/19-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 09.07.2019.
Broj akta: 23-2/19-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 17.07.2019.
Broj akta: 23-2/19-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo