Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 36"

EPA: 695 XXVI
Broj akta: 00-72/19-23
Datum: 25.04.2019
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 36"

Datum: 24.04.2019.
Broj akta: 00-72/19-23
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 06.05.2019.
Broj akta: 00-72/19-23/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 16.05.2019.
Broj akta: 00-72/19-23/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 16.05.2019.
Broj akta: 00-72/19-23/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo