Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi

EPA: 697 XXVI
Broj akta: 00-39/19-2
Datum: 25.04.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi

Datum: 25.04.2019.
Broj akta: 00-39/19-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Marta Šćepanović, Željko Aprcović, Genci Nimanbegu, Andrija Popović, Mihailo Anđušić, Adrijan Vuksanović, Jovanka Laličić, Ervin Ibrahimović, Boris Mugoša

Usmjerenje

Datum: 09.05.2019.
Broj akta: 00-39/19-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 16.05.2019.
Broj akta: 00-39/19-2/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 16.05.2019.
Broj akta: 00-39/19-2/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje Vlade

Datum: 16.05.2019.
Broj akta: 00-39/19-2/4
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada