Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

EPA: 698 XXVI
Broj akta: 33/19-1
Datum: 25.04.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

Datum: 25.04.2019.
Broj akta: 33/19-4
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Predrag Sekulić, Marta Šćepanović, Genci Nimanbegu, Andrija Popović, Adrijan Vuksanović, Nikola Rakočević, Jovanka Laličić, Ervin Ibrahimović, Boris Mugoša

Usmjerenje

Datum: 09.05.2019.
Broj akta: 33/19-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 16.05.2019.
Broj akta: 33/19-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje Vlade

Datum: 16.05.2019.
Broj akta: 33/19-1/3
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada