II Izvještaj o izvršenoj kontroli izvedenih radova i nivoa uloženih investicija, u skladu sa investicionim programom projekta "Portonovi" - Kumbor, Herceg Novi. za period 01.01.2017 - 31.12.2018. godine

EPA: 702 XXVI
Broj akta: 00-72/19-26
Datum: 08.05.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 15.05.2019.
Broj akta: 00-72/19-26/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo