Godišnji izvještaj o radu Bankarskog ombudsmana za 2018. godinu.

EPA: 703 XXVI
Broj akta: 00-72/19-27
Datum: 13.05.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Godišnji izvještaj o radu Bankarskog ombudsmana za 2018. godinu.

Datum: 13.05.2019.
Broj akta: 00-72/19-27
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 17.05.2019.
Broj akta: 00-72/19-27/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo